, ,

בזם, נפתלי

 נפתלי בזם יליד אכן שבגרמניה (1924), צעיר ילדי משפחה יהודית של מהגרים מפולין. כשהגלו הגרמנים את משפחתו מביתם, לעיירה שליד גבול פולין, עלה נפתלי ארצה בעזרת "עליית הנער". לאחר שהתגורר בתל אביב ובחיפה, הגיע ללמוד ב"בצלאל" בירושלים , 1943- 1946. …