, , ,

עוקשי, אבשלום

אבשלום עוקשי  Avshalom Okashi צייר חבר באופקים חדשים שהגיע במחצית הראשונה של שנות הששים לסגנון מופשט נטול סממן פיגורטיבי-סגנון שביטא את הרבדים בשניות במהות החומר והרוח אליהם נחשף לראשונה בילדותו כשהתייתם מאביו וגדל על ברכי סבו, אבי אמו, שהיה רב וצו…