, , ,

נתון (נתנזון), אברהם

חבר בקבוצת אופקים (אפקים) חדשים כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.