ציור חליל בצל צבר, אילן ברוך
ברוך אילן המשפחה בחוץ