בן-דב
, , , , ,

בן-דב, חנה

בן-דב, חנה, 1919-2008, Ben-Dov, Hanna נולדה בירושלים, בתו של הצלם יעקב בן דב שהקים את המחלקה לפוטוגרפיה בבצלאל. בסוף שנות השלושים החלה ללמוד בבצלאל, ובמיוחד התקשרה למרדכי ארדון, שהפך ברבות הימים לאחד מידידיה הקרובים. בהמשך למדה בלונדון, אצל הצי…
בן-דב