, , , ,

תחרות בכינרת

ברנר, ציפורה, תחרות בכינרת, שמן על בד, 44X53, אוסף פרטי.

ברנר, ציפורה, תחרות בכינרת, שמן על בד, 44X53, אוסף פרטי.