, ,

קבוצת רגע

REGA GROUP -A MOMENT

קבוצה שפעלה  בתל אביב בין  1985 ו  1989 וכללה את יורם קופרמינץ, דוד וקשטיין, אבישי אייל, ודוד ריב, שלמדו בבצלאל ואת אסד עזי שלמד באוניברסיטת חיפה. ראשית פעילותה של הקבוצה בירושלים. ב1986פתחו את גלריה 'רגע' ברחוב עמק יזרעאל, תל אביב. ב1987עברה הקבוצה לר"ח הרצל ובאותה השנה פרשו ממנה  דוד ריב ואסד עזי.

המעבר לדרום תל אביב בטא תפיסה אמנותית חברתית שכללה התרחקות ממרכזי הכוח בשדה האמנותי וניהול ענייני האמנים על ידי האמנים עצמם. מתוך ראיונות עם חברי הקבוצה עולה כי שאפו ליצור אמנות 'השייכת למקום ולזמן ' תוך מודעות לתרבות ולפוליטיקה במזרח התיכון. חברי הקבוצה בחרו נושאים הקשורים לאיקונוגרפיה 'מזרחית'-דמויות ערבים כפי שהתקבעו בציור הישראלי המוקדם,"ערבי על חמור", של אבישי  אייל או מוטיב ה 'סברה' בדיוקן עצמי של דוד וקשטיין ב "אני סברה" על רקע שיח צבר וסורגים  במחבר שטוח וצבעים משלימים חזקים אולם בחומרי ציור מערביים שמן מסורתי וסינטטי תעשייתי.

ההתייחסות הצורנית למפגש האמנות המערבית ודגמיות המזרחית באה לידי ביטוי בעבודותיהם של יורם  קופרמינץ ואסד עזי. אצל דוד ריב ההיבטים הפוליטיים של המקום והזמן באים לידי ביטוי בסדרות המבוססות על צילומי עיתונות .ביטוי פוליטי אף אפיין חלק מהתערוכות הקבוצתיות,בין המפורסמות-"ילדים מציירים תחת כבוש",1988.

חברי הקבוצה זכו לתשומת לב המוזיאונים והגלריות ובמקביל בססו את מעמדם כיחידים בשדה האמנות הישראלית, הליך שתרם לפירוק הקבוצה ב1989.

מקורות לעיון:

אהרונסון, מאיר (אוצר),אסד עזי:דפי זהות, קט. תע., מוזיאוון רמת-גן,רמת גן,1988 .

עפרת, גדעון,ביקורי אמנות:פרקים על אמנים ישראלים,ה ספריה הציונית,2005.

צלמונה, יגאל,100  שנות אמנות ישראלית,מוזיאון ישראל,ירושלים,2010 .

 

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ורבקה שוסטרמן