, , ,

קיווה, חיים

Kiewe, Haim

1912-1983

חבר בקבוצת קבוצת אופקים (אפקים) חדשים.

 

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.