, , ,

קוסונוגי, יוסף

Kossonogi, Josef

1908-1981

חבר בקבוצת מסד.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.