, , ,

קונסטנטינובסקי, יהודית (אידה)

Constantinovsky, Yehudith Ida

חברה בקבוצת תמר.

 

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.