,

קבוצת העשרה

HASARA GROUP-THE TEN

קבוצת אמנים אשר כללה את אליהו גת, אלחנן הלפרן, קליר יניב, אפרים ליפשיץ, משה פרופס, צבי תדמור, שמעון צבר, ניסן רילוב, דן קדר ושלומית לוינסון אם כי (קדר ולוינסון לא היו חברים קבועים). התווספו שלומית טל, חברה קבועה מ1953, והפסל אהרון אשכנזי מ1955( פסליו התאפיינו ב פרימיטיביזם רך בהשראת הנרי מור). אמני הקבוצה ואורחים הציגו בשתים עשרה תערוכות בין 1951 ל פברואר 1960. בתערוכה של יוני 1953 הציגו הקבועים,למעט אשכנזי, ואורחים אשר יחד כונו קבוצת התשעה.
חברי הקבוצה,למעט הלפרן,הכירו והתיידדו בעת לימודיהם בשנות הארבעים ב'סטודיה' לציור שניהלו אביגדור סטימצקי ויחזקאל שטרייכמן חברי קבוצת אופקים (אפקים) חדשים. אלו הנחילו לתלמידיהם אהבה לביטוי צבעוני ומקצועיות. לדברי קלייר יניב לאחר מלחמת העצמאות חשוהסטודנטים צורך לשוב להיפגש ולפתח סגנון המתייחס לסביבה,לנוף ולהווי המקומיים. בעוד ש'בסטודיה' כוונו לסגנון מודרניסטי אוניברסאלי(הפשטה),זיקתם של חברי הקבוצה הייתה למקומי,ולפיגורטיביות מסוגננת.
הז'אנרים (סוגות) בהם התבטאו חברי הקבוצה הם נוף, דיוקנאות, דמויות, חיי היום-יום ודומם. אליהו גת הנחשב לדמות מרכזית בקבוצה, הרבה לצייר את נופי יפו שבה גר.

סגנון הקבוצה מתאפיין בפיגורטיביות מסוגננת אשר נעה בין הגיאומטרי של פרופס, לצבעוניות הבעתית (אקספרסיבית) של הלפרן. מלבד ההשפעות של ג'.בראק ואסכולת פריז, חברי הקבוצה בקרו בפריז והכירו את ההתפתחויות האמנותיות שלאחר מלחמת העולם השנייה. אולם, כפי שכתוב במצע המופיע בקטלוג לתערוכת דצמבר-1956-ינואר1957 במוזיאון תל-אביב, חברי הקבוצה שאפו ליצור שפת אמנות 'היונקת' מהמציאות הישראלית.
הריאליזם ביצירתו של שמעון צבר שעזב את הקבוצה ב1956, היה 'ריאליזם חברתי', האופייני לאומני הקיבוץ והאמנים החברתיים של שנות החמישים. אלו יצגו בעבודתם את האידיאל הסוציאליסטי ואת מאבקם וגורלם של השכבות החלשות.
חברי קבוצת העשרה היו מעורים בחיי המדינה המתפתחת ובחיי התרבות של תל אביב בשנות החמישים. ב1958 השתתפה הקבוצה בתערוכת העשור למדינה במוזיאון תל אביב ולדברי אויגן קולב,מנהל המוזיאון באותה העת, התערוכה הדגימה כיצד המגמות השונות בציור, הן הריאליזים המסוגנן והן סגנון המופשט שייכים ל"ציור ישראלי" שהתפתח על ידי אומנים החיים במדינה. ("עשר שנות ציור ישראלי",פתח דבר לקטלוג התערוכה מאי,1958).
מסוף שנות החמישים -ראשית שנות הששים פרופס, ליפשיץ וגת התקרבו למופשט צבעוני וחברי הקבוצה פתחו קריירות עצמאיות באמנות והוראה. ב1974 היה אליהו גת בין מייסדי קבוצת אקלים אליה הצטרפה גם קלייר יניב. עד סוף שנות השמונים ההיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית המעיטה לתעד את הקבוצה אולם מאז נערכו שתי תערוכות: ב1989 בבית האמנים בתל אביב "הסטודיה: דור הביניים" באצירת גדעון עפרת, וב1992 תערוכה מקיפה "קבוצת העשרה 1951-1960" במוזיאון רמת גן באצירת גילה בלס.
מקורות לעיון:
בלס,גילה (אוצרת),קבוצת העשרה1951-1960,קט. תערוכה, רמת גן: מוזיאון לאמנות ישראלית, 1992.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן