, , , ,

פרמן, יעקב

Peremen, Yaacov

1860-1881

פרמן, יעקב , 1860-1881, Peremen, Yaacov

נולד בז'יטומיר, אוקראינה. היה איש רוח ופעיל ציוני ואספן של ספרים ויצירות אמנות וחלוץ בחקר האמנות היהודית. פרמן הגיע לארץ ב-1919 באנייה "רוסלאן", שהייתה מעין "מייפלאואר" (Mayflower) ישראלית, ועמו אוסף של כ-200 יצירות אמנות מודרניות של אמנים יהודים רוסים, יחד עם ספרייה גדולה למדעי הלשון והתרבות העברית (שהיוותה אח"כ חלק נכבד מספרית אוניברסיטת תל-אביב). בשנות העשרים הסתמנה פריחה עצומה באמנות בארץ-ישראל: עם סיום מלחמת העולם הראשונה חודש הקשר בין ישראל לבין מרכזי אמנות באירופה, לשם, ובעיקר לפריז, יצאו אמנים ארץ-ישראלים. במקביל, התחדשה העלייה לארץ והביאה אמנים עולים מארצות שונות ואתם חידושים בתחום האמנות. לפריחה זו תרם, בין היתר יעקב פרמן. רעיונותיו היוו אלטרנטיבה לאלה של בוריס שץ, וכוונתו הייתה לטפח אמנות ישראלית מודרנית ברוח המסורת האמנותית המהפכנית ממנה בא. יש לזכור כי במפנה המאה ועד שנות העשרים של המאה העשרים התפתחה ברוסיה אמנות אוונגרדית חשובה, שהושפעה מהאוונגרד המערבי (מאמנים כגון גוגן, סניאק ומאטיס ומסגנונות כגון קוביזם ופוטוריזם). אך בו בזמן השפיעה על האוונגרד המערבי בזכות הסגנונות החדשניים שנוצרו שם, כגון סופרמאטיזם וקונסטרוקטיביזם. כל ההשפעות הללו באו לידי ביטוי ביצירות שהיו באוסף פרמן, ואותן רצה להביא גם אל האמנות שנוצרה אז בארץ-ישראל.

לשם מטרה זו הקים פרמן קואופרטיב של אמנים בשם "התֹמר", שבין חבריו נמנו יוסף ואידה קונסטנטינובסקי וכן מרים חד-גדיא, שהייתה מתלמידותיו הראשונות של "בצלאל" לפי מלחמת העולם הראשונה. בסדנה שהקים הקואופרטיב למדה, בין היתר, ציונה תג'ר. במקביל, בין השנים 1920-1922 ארגן פרמן תערוכות של אמנות מודרנית, שבהן ניתן היה לראות לראשונה יצירות מהאוסף שלו. לעומת האקדמיזם הריאליסטי של "בצלאל", המשולב עם מוטיבים יהודיים ואוריינטליסטיים רומנטיים, היצירות שהציג פרמן הושפעו, כאמור, מחידושי המודרניזם הצרפתי ומן האוונגרד הרוסי. אפילו התבוננות חטופה ביצירות שבחר פרמן להציג תחשוף פער בולט בין הסגנון המיושן של "בצלאל" לבין החדשנות והנועזות שאפיינה את הציירים המודרניים באוסף שלו. באוסף שהוצג נכללו גם יצירותיהן של מספר ציירות, והוא ייצג תופעה מובהקת באוונגרד הרוסי, שבו בלט במיוחד מקומן של הנשים היוצרות.

מקורות:

בלס, גילה, "אוסף יעקב פרמן וראשית הציור המודרני בארץ-ישראל (1920-1922)",  קתדרה לתולדות ארץ-ישראל וישובה מס' 7, (ניסן, תשל"ח).

דונר, בתיה, (אוצרת),  מאוסף פרמן למוזיאון תל-אביב, 1920-1932, קט. תע.,  מוזיאון תל-אביב, תל-אביב,  2002. he.wikipedia.org/wiki/יעקב_פרמן

וויסקון, לסיה (אוצרת),  "פריזאים" באודסה, אמנים מודרניסטים מאוסף פרמן, קט. תע., המוזיאון לאמנות רוסית ע"ש מריה ומיכאל צטלין, רמת-גן, 2006.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ורות מרקוס