, , , , ,

פסל

1962

שטרנשוס משה, פסל, 1962, אבן גיר, פארק לפיסול מדברי, מכתב רמון
שטרנשוס משה, פסל, 1962, אבן גיר, פארק לפיסול מדברי, מכתב רמון