, , ,

עשת, פנחס

Eshet, Pinhas

1935-2006

חבר בקבוצת עשר פלוס.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.