, , , , , ,

עין הוד

1956

שטרייכמן, יחזקאל, עין הוד, 1956, שמן, 155X108' מוזיאון תל-אביב
שטרייכמן, יחזקאל, עין הוד, 1956, שמן, 155X108' מוזיאון תל-אביב