, , , , ,

עיזבון האמנית שדי-חמד

1966

לוי , חנה (2006-1914), מופשט, 1966, שמן על בד, 133X165, עיזבון האמנית, שדי-חמד

לוי , חנה (2006-1914), מופשט, 1966, שמן על בד, 133X165, עיזבון האמנית, שדי-חמד