, , ,

סימון, יוחנן

Simon, Yochanan

1905-1976

חבר בקבוצת קבוצת אופקים (אפקים) חדשים.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.