, , ,

נתון (נתנזון), אברהם

Nathon (Nathonzon), Avraham

1906-1959

חבר בקבוצת אופקים (אפקים) חדשים

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.