, , ,

מנדל, אברהם

Mendel, Avraham

חבר בקבוצת: אקלים.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.