, , , , , , ,

מיתוס

שמי, יחזקאל, מיתוס, 1956, ברזל, עזבון האמן, כברי
שמי, יחזקאל, מיתוס, 1956, ברזל, עזבון האמן, כברי