, ,

מגדל דוד

TOWER OF DAVID EXHIBITIONS

 

הגעתם של אמנים יהודיים מאירופה כדי להורות ציור ופיסול בבצלאל בירושלים, כדוגמת אפרים משה ליליין וזאב רבן, הביאה שורה של תלמידים, בני העליות דאז, ללימוד אמנות .

הדור הצעיר של הסטודנטים גילה התנגדות לסגנון היצירה וההוראה האקדמי והמסורתי בעיקרו שרווח אז כסגנון הדומיננטי ב"בצלאל". התביעה היתה לפתח מה שכינו "אמנות עברית מודרנית". הבולטים במחאתם היו נחום גוטמן, ציונה תג'ר, יוסף זריצקי, פנחס ליטבינובסקי ורבים נוספים. כתוצאה מ"המרד" הוקמה ונוסדה " אגודת אמנים עברית". למרות שברקע היווסדה של האגודה היתה ההתנגדות לסגנון ה"בצלאלי", מנהיגיה היו בעיקר מורי "בצלאל".

מנהיגי השלטון המנדטורי-בריטי בארץ, הביעו רצונם ועודדו ייסוד מנהל מודרני הכולל תכנון אורבאני ובעיקר פיתוח חיי תרבות, כנהוג וכמקובל באירופה. תכנית זו כללה פתוח  היצירה האמנותית בירושלים. האתר שנבחר לתערוכה הראשונה, היה "מצודת מגדל דוד" הצמודה לחומת העיר העתיקה. נבחר אזור בתוך המצודה להצגת תערוכות אמנות וכבר בשנת 1920 הוצגה תערוכה ב"מגדל דוד", עיקרה היה עבודות מבתי המלאכה והסדנאות של אומני "בצלאל".

תערוכת הציור והפיסול הראשונה ביוזמת "אגודת אמנים עבריים" נערכה באפריל 1921 ובין המציגים האמנים זאב רבן, חיים נבון, מאיר גור אריה, והפסל אברהם מלניקוב. מורי "בצלאל" ראה בתערוכה האמנותית "רנסנס" של התרבות היהודית בארצו.

היו ביקורות רבות בעקבות התערוכה כולל בעיתון "הארץ", כשהטענות מתרכזות בשני נושאים, האחד כי התצוגה "גלותית" ואינה מייצגת התחדשות, השנייה בעיקרה טכנית כנגד תצוגה תרבותית במבנה רעוע, מוזנח, עתיק שאינו מתאים לתצוגות אמנותיות.

בשנת 1922 נערכות לראשונה ב"מגדל דוד" תערוכות יחיד לאמנים אבל פן  ויוסף טפר. בשנת 1924, ביוזמת אגודת האמנים נערכה תערוכת יחיד לצייר ראובן רובין.

באביב  שנת 1925 (אפריל-מאי) אירחה מצודת "מגדל דוד" תערוכה עם  ועדת שיפוט (ג'ורי) שבראשה הצייר יוסף זריצקי  ולידו האמן מנחם (שמידט) שמי. תערוכה זו סמלה יותר מכל כי חלפה ההגמוניה והשליטה של מורי ואמני "בצלאל".

תערוכה קבוצתית, רחבת הקף, אורגנה ע"י אגודת האמנים באביב 1926 תחת הכותרת: "הסופר והאמן לטובת גאולת הארץ". הבולטים מבין האמנים המשתתפים היו:  זריצקי,ראובן רובין, ישראל פלדי, פנחס ליטבינובסקי, משה קסטל, ונחום גוטמן . חריגה בתצוגה האמנותית הייתה יצירה בסגנון המופשט של הצייר יצחק פרנקל אשר נהג דרך כלל לצייר בסגנון ציורי פיגורטיבי הבעתי  (ראה קבוצת מסד).

אט אט אבד  "מגדל דוד" כאתר תערוכות מזוהרו, הציירים הארצ-ישראליים העדיפו והרבו להציג בתל אביב. התערוכה האחרונה במצודה הוצגה באפריל 1932, תחת הכותרת "אמני ירושלים".

 

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ודוד גדנקן