, , ,

מאירוביץ, צבי

Meirovitz, Zvi

1911-1974

חבר בקבוצת קבוצת אופקים (אפקים) חדשים.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.