, , , ,

ירושלים

1964-1897

הפטר, פאני (1964-1897), ללא פרטים, גלריה נורה, ירושלים

הפטר, פאני (1964-1897), ללא פרטים, גלריה נורה, ירושלים