, , ,

חד-גדיא ניסנהולץ, מרים

Had-Gadia Nissenholtz, Meriam

1895-1982

חברה  בקבוצת תמר.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.