, , ,

וכסלר, יעקב

Vecsler, Jacob

1912-1995

חבר בקבוצת קבוצת אופקים (אפקים) חדשים.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.