, ,

הפגנת הפליטים האפריקאים בגן לוינסקי

זורבובה נטליה, הפגנת הפליטים האפריקאים בגן לוינסקי

זורבובה נטליה, הפגנת הפליטים האפריקאים בגן לוינסקי