, ,

המרכז לתרבות מתקדמת

CENTER FOR ADVANCED CULTURE

בשנת 1946 הוקם "המרכז לתרבות מתקדמת" על ידי חוג חברתי-רעיוני שבו חברו אנשי רוח ובראשם אברהם שלונסקי  שיזם את הקמת המרכז, ופעילים פוליטיים של תנועת השומר הצעיר. המרכז נוסד ב"כנס מרחביה" שבו השתתפו כ-140 אנשי מדע, אמנות וספרות – כל המי ומי של התרבות הישראלית הבלתי ממסדית: אנשי תיאטרון כיוסף מילוא, ציירים ופסלים מאנשי קבוצת "אופקים חדשים" כיוסף זריצקי, אביגדור סטימצקי ומרסל ינקו, סופרי המשמרת הצעירה – משה שמיר, אהרון מגד, נתן שחם, אנשי חינוך, ועוד. מועדון התנועה היה ברחוב נחלת בנימין מס' 48 (לפי מקורות אחרים מס' 46) בתל-אביב והתקיימו בו הרצאות וסימפוזיונים. כמה עשרות אנשים התכנסו פעם-פעמיים בשבוע כדי לשמוע הרצאות מפי משוררים סופרים ואנשי אמנות ותיאטרון, כמו גם אנשי ביטחון ופוליטיקה. בין היתר היו הרצאות על ציור ישראלי מודרני, ובהם השתתף גם אויגן קולב.

בשנת 1956 הועברה הפעילות לאולם קטן ברחוב דיזנגוף מס' 214. בשנת 1957 נוסחו תקנות אגודת "צוותא – מרכז לתרבות מתקדמת" על ידי שלונסקי (שגם נתן לאגודה את השם "צוותא"), צבי זהר, משה שפירא, חיים דרין, יצחק פטיש, ורדה (רוז'קה) צור ומאיר תלמי  מטרות האגודה הוגדרו כ"פיתוח ועידוד של מפעלים אמנותיים, ספרותיים, חינוכיים, תרבותיים, חברתיים ומדעיים, ברוח הציונות החלוצית וערכי תנועת העבודה בישראל ובעולם; הקמה והחזקה של מועדון אשר ישמשו בית ועד לאמנים, סופרים, עיתונאים, אנשי רוח ומדע, מבין אזרחי ישראל, יהודים וערבים; הפצת ערכי תרבות ואמנות יהודיים וסוציאליסטיים בין אזרחי ישראל, ובייחוד בין השכבות העמלות ואנשי האינטליגנציה העובדת בעיר, בכפר ובהתיישבות העובדת" )מתוך "תקנות אגודת צוותא מרכז לתרבות מתקדמת, ארכיון השומר הצעיר, "יד יערי). להרחבת השכלתם של תלמידי "הסטודיה" של יחזקאל שטרייכמן ואביגדור סטימצקי, נערכו עבורם מפגשים עם אנשי ספרות מוסיקה ואמנויות מחברי "המרכז לתרבות מתקדמת".

בשנת 1963 עברה האגודה ("צוותא", בקיצור) למרתף ברחוב מאפו 11, בניהול שמואל פירסטנברג (פיסקה). עם השנים כלל המרכז דור יוצרים צעיר יותר, שעודד פעילות פוליטית ותיאטרון סטירי, שכוונו לכלל הקהל ולא רק לאנשי מפ"ם.

מקורות:

בלס, גילה,  אפקים חדשים, הוצאת רשפים ופפירוס – אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1979 (מהדורה מחודשת ומעודכנת-מודן, 2014).

he.wikipedia.org/wiki/צוותא

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ורות מרקוס
© ר.מ.