, , ,

הלפרין, לייב

Halperin, Leib

חבר בקבוצת תמר.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.