, , ,

הולצמן, שמשון

Holzman, Shimshon

1907-1986

ראה: מסד ואקלים.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.