, , , ,

דיוקן הנס גרונדיג

1959

גרונדיג, לאה, דיוקן הנס גרונדיג, 1959, הדפס

גרונדיג, לאה, דיוקן הנס גרונדיג, 1959, הדפס