, , ,

גואטה, יהודית

Guetta, Yehudith

1963-

קבוצת לימבוס.

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.