, , , , , , ,

בראשית ויהי אור

2005

קפלן-דושינצקי, נתה, בראשית... ויהי אור, 2005, שמן על בד, 100X100, אוסף גילה ושמעון בלס, תל-אביב. צילום: דן זלצר.
קפלן-דושינצקי, נתה, בראשית ויהי אור, 2005, שמן על בד, 100X100, אוסף גילה ושמעון בלס, תל-אביב. צילום: דן זלצר.