, , ,

אשכנזי, אהרון

Ashkenazi, Aharon

1912-1993

חבר בקבוצת העשרה.

 

 

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.