, , , ,

אשה

פרץ-ארד, אסתר, אשה, ללא תאריך, צבעי פנדה, 70X78, אתר בית המכירות "תירוש".
פרץ-ארד, אסתר, אשה,  צבעי פנדה, 70X78, אתר בית המכירות "תירוש".