, , , , ,

אנדרטת עבודה והגנה

1937

לישנסקי, בתיה (1990-1901) אנדרטת עבודה והגנה, 1937, אבן, יער חולדה.
לישנסקי, בתיה (1990-1901) אנדרטת עבודה והגנה, 1937, אבן, יער חולדה.