, , ,

אלדובי, צבי

Eldobi, Tzvi

1904-1996

חבר בקבוצת אקלים.

 

כל הזכויות שמורות ללקסיקון לאמנות ישראלית ולרבקה נ. שוסטרמן.