, , ,

אוהל האלה

1980

שרון, מרים, אוהל האלה, 1980. מיצג. צילום: מרים שרון

 

שרון, מרים, אוהל האלה, 1980. מיצג. צילום: מרים שרון